close
Ứng dụng mua bán không thể thiếu của bạn
Qui định cho hội viên

Quy định đăng ký và sử dụng dành cho hội viên của CanBanNhanh

19 Tháng 6 2010

Điều 1 - Đăng ký Hội viên

Hội viên đăng ký tài khoản trong www.CanBanNhanh.com là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của công ty TNHH TMĐT Quốc Tế Mới và được công ty chấp nhận.

Điều 2 - Tuân thủ quy định

Tất cả các Hội viên khi đăng ký và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 3 - Tư cách Hội viên và các bước đăng ký tài khoản sử dụng

Tư cách Hội viên: Hội viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên www.CanBanNhanh.com được xem là Hội viên của www.CanBanNhanh.com . Hội viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm Hội viên của những Hội viên đã từng bị hủy bỏ tư cách Hội viên trên www.CanBanNhanh.com Hội viên phải đọc rõ các lưu ý và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.

Điều 4 - Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com

 1. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên Sàn đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm.
 2. Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Hội viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Hội viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam
 3. Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Sàn trong trường hợp: Hội viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho hội viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.
 4. Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ nếu Hội viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Hội viên khác của Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com.
 5. Sàn giao dịch TMĐT  www.CanBanNhanh.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Điều 5 - Trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.Canbannhanh.com

 1. Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký kinh doanh (đối với thương nhân) hoặc nhân thân (đối với cá nhân) tham gia bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn Giao dịch TMĐT.
 2. Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch TMĐT thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.
 3. Lưu giữ thông tin đăng ký của thương nhân hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân ngay từ ngày thương nhân hoặc cá nhân đăng ký tham gia Sàn giao dịch TMĐT và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 4. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 5. Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 6. Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, thương nhân, tổ chức vận hành sàn thương mại điện tử phải cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của người bán, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.
 7. Chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com trong điều kiện và phạm vi cho phép;
 8. Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên Sàn giao dịch. Các chính sách này sẽ được công bố trên Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com.
 9. Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com.
 10. Duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 11. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com có trách nhiệm hướng dẫn các Hội viên thực hiện quá trình mua bán qua Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

Điều 6 - Quyền của hội viên

 1. Tạo một cửa hàng riêng để trưng bầy hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com.
 2. Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com.
 3. Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com.
 4. Hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com hoặc được gửi trực tiếp đến các hội viên.
 5. Đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com

Điều 7 - Nghĩa vụ của Thành viên

A - Quản lý tài khoản và mật khẩu

 1. Hội viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tài khoản và mật khẩu.
 2. Hội viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, công ty  không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu Hội viên mất mật khẩu do không thay đổi.
 3. Hội viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu Hội viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
 4. Hội viên không được cho người khác mượn sử dụng mật khẩu.
 5. Hội viên được quyền chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu (Với sự đồng ý và xác nhận của BLĐ công ty ).
 6. Nếu trong một thời gian nhất định công ty thấy rằng tài khoản và mật khẩu của Hội viên không được sử dụng, công ty có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, công ty có thể xóa tài khoản và mật khẩu của Hội viên mà không cần được Hội viên chấp thuận. Và công ty cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc Hội viên không quản lý được tài khoản của mình.

B - Sử dụng thông tin đăng ký

 1. Thông tin do các Hội viên đăng ký lên www.CanBanNhanh.com sẽ thuộc quyền sở hữu của công ty TNHH TMĐT Quốc Tế Mới, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.
 2. Một phần thông tin của các Hội viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các Hội viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với Hội viên đó.
 3. Khi Hội viên có hành vi gây tổn hại đến các Hội viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của Hội viên đó cho người bị hại, cảnh sát hoặc các cơ quan hữu quan.
 4. Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương hoặc công ty cung cấp dịch vụ bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các Hội viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của Hội viên cũng như của công ty.
 5. Công ty có thể gửi thư điện tử với mục đích tuyên truyền quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của công ty cũng như các doanh nghiệp, các đối tác cung cấp trên sàn theo các địa chỉ Email các Hội viên đã đăng ký. Nếu các Hội viên không muốn nhận thư, có thể thông báo cho công ty, công ty sẽ ngừng cung cấp thông tin.
 6. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch TMĐT.
 7. Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này.
 8. Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.
 9. Bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 10. Thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.
 11. Cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà hội viên cung cấp.
 12. Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com. Mỗi hội viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng.
 13. Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Canbannhanh.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
 14. Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT  www.CanBanNhanh.com trong bản Quy chế này.
 15. Không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các hội viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com.
 16. Các Hội Viên khi có thu nhập tại www.CanBanNhanh.com phải có nghĩa vụ khai báo thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam

C - Sử dụng dịch vụ

 1. Các Hội viên phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng.
 2. Trong trường hợp công ty chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.

D - Cấm và hủy bỏ tư cách sử dụng của Hội viên

Trong trường hợp công ty xác nhận được Hội viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng gian hàng trên Website www.CanBanNhanh.com của Hội viên đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp Hội viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây thì Hội viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó:

 1. Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký Hội viên.
 2. Có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của công ty.
 3. Có những hành vi bất chính khi sử dụng www.CanBanNhanh.com
 4. Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
 5. Gây tổn hại đến công ty .
 6. Những hành vi mà công ty cho rằng không phù hợp.

E - Quy Định Đăng Sản Phẩm

 1. Khi Hội viên đăng những sản phẩm lên website www.CanBanNhanh.com, những sản phẩm này phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, thông tin sản phẩm phải có thật( thông tin kỹ thuật, giá,.....).
 2. Khi Hội Viên đưa sản phẩm thì sản phẩm đó phải giá cả hợp lý
 3. Các sản phẩm được bán phải được đảm bảo về chế độ bảo hành cũng như các quy định đảm bảo tiêu chuẩn dành cho sản phẩm.
 4. Các sản phẩm mà Hội viên đăng lên website không đúng quy định, Công ty sẽ xóa bỏ các sản phẩm đó mà không cần báo trước và sẽ tạm khóa tạm thời tài khoản của Hội viên.

F - Điều khoản áp dụng

 1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn Giao Dịch sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
 2. Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.CanBanNhanh.com có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website www.CanBanNhanh.com
 3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn thì Ban quản lý sẽ thông báo trên Sàn giao dịch trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo. Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc Hội viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các Hội viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
 4. Thông báo: Công ty sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do Hội viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Hoặc hòm thư trên gian hàng .Trong trường hợp khẩn cấp công ty sẽ thông báo bằng các phương tiện khác

Lưu ý:

Khi quyết định nâng cấp tham gia  Hội viên phải đọc và thông qua quy định cho Hội viên, với www.CanBanNhanh.com các bạn tham gia là tự nguyện, nên khi nâng cấp xong công ty không giải quyết bất kỳ một khiếu nại nào của khách hàng về việc hoàn trả phí dịch vụ.